Harmonogram

Harmonogram konferencji
„Współczesne wyzwania w zarządzaniu uczelnią
– standardy antyplagiatowe podwyższające jakość kształcenia i nauczania”


23 maja 2017

9:00 - 10:00
10:00 - 10:10

10:10 - 11:4511:45 - 12:05
12:05 - 12:15

12:15 - 13:45


13:45 - 14:00
14:00 - 15:00

Rejestracja uczestników i powitalna kawa
Otwarcie konferencji

- prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w MNiSW
- prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich
- Kamil Nagrodzki, prezes Plagiat.pl


Ekspercki panel dyskusyjny „Profesjonalizacja zarządzania uczelnią i kompetencje kadry menedżerskiej – uczelnia jako organizacja efektywna, a może korporacja?”

Przerwa kawowa
Gala wręczenia Certyfikatów Educatio Qualis

Ekspercki panel dyskusyjny „Rozwiązania wspierające podnoszenie jakości kształcenia na przykładzie i z wykorzystaniem procedur antyplagiatowych”

Wystąpienie Fundacji Legalna Kultura
Lunch