O konferencji

Konferencja

Współczesne wyzwania w zarządzaniu uczelnią –
Standardy antyplagiatowe podwyższające jakość kształcenia i nauczania


23 maja 2017

pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina


Konferencja naukowa o tegorocznym tytule "Współczesne Wyzwania w Zarządzaniu Uczelnią" to największe, cykliczne wydarzenie dotyczące problemu plagiatowania w kontekście jakości kształcenia. W tym roku odbędzie się już dziesiąta edycja wydarzenia.

Tegoroczna edycja konferencji obejmuje dwa panele eksperckie. Pierwsza część konferencji poświęcona będzie zagadnieniom dotyczącym nowoczesnego zarządzania uczelnią. Podczas dyskusji poruszone zostaną kwestie związane z formułami zarządczymi, a także m.in. ze szkoleniami menedżerów w uczelniach, w szczególności w zakresie wykorzystywania wspomagających narzędzi informatycznych.
Podczas drugiego panelu eksperckiego zaproszeni dyskutanci będą rozmawiać o rozwiązaniach wspierających podnoszenie jakości kształcenia z wykorzystaniem narzędzi i procedur antyplagiatowych. W trakcie dyskusji podniesiona zostanie kwestia znaczenia właściwych procedur w kształtowaniu wzorcowego procesu dyplomowania. Paneliści będą również rozmawiać o kluczowych elementach funkcjonowania systemu antyplagiatowego w uczelni oraz o przyszłości prawa antyplagiatowego w Polsce.Gala wręczenia Certyfikatów

Konferencji towarzyszyć będzie uroczysta Gala wręczenia Certyfikatów Educatio Qualis uczelniom, które zapewniają najwyższe standardy w zakresie ochrony oryginalności pisemnych prac dyplomowych i aktywnie realizują politykę ochrony własności intelektualnej w uczelniach.