O konferencji

Konferencja

"Szkolnictwo wyższe w okresie przemian '2018"

pod Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

23 maja 2018

Konferencja naukowa o tegorocznym tytule "Szkolnictwo wyższe w okresie przemian '2018" to największe, cykliczne wydarzenie dotyczące tematyki jakości kształcenia w kontekście zjawiska plagiatowania. W tym roku odbędzie się już jej jedenasta edycja.
Tegoroczna edycja konferencji obejmuje dwa panele eksperckie. Pierwsza część skoncentruje się na zagadnieniach związanych z tzw. Otwartą Nauką i Nauką 2.0 stającą się realną alternatywą dla tradycyjnego systemu opartego na materiałach dostępnych w ograniczony sposób.
Podczas dyskusji poruszone zostaną m.in. kwestie związane z otwartym dostępem do publikacji naukowych, narzędzi oraz danych, a także z otwartymi modelami współpracy naukowej wykorzystującymi nowe technologie i możliwości oferowane przez nowoczesne rozwiązania informatyczne.Drugi panelu ekspercki będzie dotyczył poziomu prac dyplomowych w kontekście zmian dotyczących narzędzi chroniących własność intelektualną. W trakcie dyskusji uczestnicy zastanowią się nad możliwymi scenariuszami postępowania w związku z implementowaniem zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczących analizy antyplagiatowej, do bieżącej pracy polskich uczelni.
Paneliści będą też rozmawiać o wyzwaniach jakie stoją przed osobami, którym leży na sercu jakość polskiego szkolnictwa wyższego, a także o dbałości o ochronę własności intelektualnej.