Lokalizacja


Zachęta

Narodowa Galeria Sztuki


Plac Małachowskiego 3

Warszawa

23 maja 2017 r.


www.zacheta.art.plZachęta — Narodowa Galeria Sztuki to instytucja, której misją jest
popularyzacja sztuki współczesnej jako istotnego elementu
życia kulturalnego i społecznego. Miejsce, gdzie prezentowane są
najciekawsze zjawiska w sztuce XX i XXI wieku.