Organizatorzy

Fundacja Rektorów Polskich


Fundacja Rektorów Polskich (FRP) została utworzona w 2001 r. przez, działających jako obywatele, 80 rektorów uczelni akademickich, z inicjatywy członków Prezydium KRASP kadencji 1999-2002. FRP rozpoczęła działalność w 2002 r. FRP realizuje, wspiera i promuje przedsięwzięcia o charakterze strategicznym (w tym istotne dla KRASP) i działania ważne dla systemu szkolnictwa wyższego i nauki; Fundacja jest partnerem uczelni w działalności projektowej, badawczej, szkoleniowo-dyskusyjnej i informacyjnej. FRP wspiera politykę państwa i działalność KRASP na rzecz rozwoju systemu szkolnictwa wyższego (koncepcje, wizja, strategia, wspieranie procesu legislacyjnego) FRP wspiera uczelnie i ich reprezentacje (KRASP(KRePSZ), KRZaSP) w obszarze doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego oraz polityki i strategii rozwojowych w odniesieniu do sektora wiedzy (doradztwo, publikacje, benchmarking, doskonalenie kwalifikacji kadry kierowniczej). FRP organizuje debaty, konferencje i sympozja poświęcone kształtowaniu zasad partnerstwa uczelni publicznych i niepublicznych.

Plagiat.pl

Plagiat.pl jest liderem rynku oprogramowania wspomagającego weryfikację oryginalności tekstu w Polsce i Rumunii. Z rozwiązań Plagiat.pl korzysta 300 uczelni w dziewięciu krajach na trzech kontynentach. Misją Plagiat.pl, realizowaną od 2002 roku, jest dostarczanie rozwiązań służących poprawie jakości kształcenia i ochronie własności intelektualnej. Z systemu Antyplagiat korzystają również wydawnictwa, instytucje prywatne oraz instytucje publiczne (m.in. Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Najwyższa Izba Kontroli, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego). Plagiat.pl zdefiniował potrzebę zastosowania usługi antyplagiatowej w Polsce i aspiruje do bycia liderem na świecie wśród firm oferujących rozwiązania technologiczne oraz organizacyjne, służące poprawie jakości kształcenia w systemach szkolnictwa wyższego i nauce. Działalność firmy przyczynia się również do promowania idei poszanowania praw autorskich.