Patronaty

Patroni konferencji:


- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
- Obywatele Nauki
- Urząd Patentowy
- Fundacja Legalna Kultura
- Fundacja im. Henriego Bergsona