Patronaty

Patronat nad konferencją objął
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin

Patroni i partnerzy konferencji:

Patroni medialni: