Prelegenci

Prowadzenie konferencji: Piotr Kieraciński, redaktor naczelny "Forum Akademickiego"

 

Ekspercki panel dyskusyjny
„Rzetelność i integralność nauki w dobie reformy systemu - jak Ustawa 2.0 wpływa na promowanie i przestrzeganie zasad uczciwości akademickiej?”


Zaproszeni prelegenci:


- prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
- prof. nzw. dr hab. Ewa Chmielecka, Fundacja Rektorów Polskich
- dr Iryna Degtyarova, Fundacja Rektorów Polskich, EURODOC
- Łukasz Kierznowski, Krajowa Reprezentacja Doktorantów
- Dominik Leżański, Parlament Studentów RP

Gospodarz panelu

prof. Jerzy Woźnicki

Fundacja Rektorów PolskichEkspercki panel dyskusyjny
„Jak udoskonalić sposoby zapobiegania plagiatom – innowacyjne rozwiązania systemów antyplagiatowych”


Prelegenci:


- Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Public Consulting Group Polska
- dr Aleksandra Bagieńska-Masiota, Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS
- dr Olaf Gajl, Ośrodek Przetwarzania Informacji-Państwowy Instytut Badawczy
- dr Maria Tomaszewska, Akademia Leona Koźmińskiego
- Sara Dobrzańska, Wydział Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza, Fundacja Legalna Kultura
- Anna Słowińska, Plagiat.pl
- Marek Konieczny, Parlament Studentów RP

Gospodarz panelu

dr hab. Aneta Pieniądz

Obywatele Nauki